top of page

Privacy verklaring

Als hotel weten we hoe belangrijk de privacy van onze gasten is. Dat geldt ook voor uw persoonlijke gegevens. Daarom respecteert en beschermt Hotel Kuiperduin de privacy van uw gegevens in overeenstemming met de wet AVG (ook wel GDPR genoemd). In onze privacyverklaring kunt u lezen welke gegevens wij verwerken en hoe wij hier mee omgaan.

Wie is Hotel Kuiperduin?
Hotel Kuiperduin, gevestigd aan Prins Hendrikstraat 193 te Hoek van Holland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Zij is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 2432 5425, bereikbaar op telefoonnummer 06-5182 8570 en per mail op hotelkuiperduin@gmail.com. 


Leo Hilligehekken is de Functionaris Gegevensbescherming van Hotel Kuiperduin. 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken;
Hotel Kuiperduin verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
-    Voornamen en achternaam
-    Geslacht
-    Geboortedatum en -plaats
-    Adresgegevens 
-    Telefoonnummer
-    E-mailadres
-    Contactpersoon
-    Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
-    Gegevens over uw activiteiten op onze website
-    Internetbrowser en apparaat type
-    Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Indien u zelf gezondheidsgegevens aan ons afgeeft, zoals dieetwensen, allergieën of het gebruik van een rolstoel, zullen wij deze gegevens verwerken in uw reservering. Wij kunnen deze gegevens opslaan voor toekomstige reserveringen. 


Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via hotelKuiperduin@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Hotel Kuiperduin verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
-    U te kunnen bellen, bevestigen of e-mailen indien dit nodig is over uw boeking
-    U te informeren over wijzigingen van uw boeking
-    Het afhandelen van uw betaling
-    Om facturatie van de boeking in ons hotel mogelijk te maken.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Hotel Kuiperduin bewaart de gegevens die door haar verzameld worden gedurende verschillende termijnen, afhankelijk van de categorie van gegevens en de wijze waarop die verzameld zijn. 
Bij de vaststelling van de toepasselijke termijnen is Hotel Kuiperduin allereerst uitgegaan van wettelijke (minimum) termijnen. Denk daarbij aan de wettelijke plicht om boekhoudkundige informatie te bewaren. Voorts heeft Hotel Kuiperduin waar mogelijk aansluiting gezocht bij de bewaartermijnen die zijn opgenomen in het Vrijstellingsbesluit Wbp. Zo geldt ten aanzien van de contactgegevens van de klant een bewaartermijn die loopt tot maximaal één jaar na beëindiging van de relatie tussen partijen. 
Ten slotte heeft Hotel Kuiperduin zich bij de vaststelling van de bewaartermijnen laten leiden door haar belangen en die van haar klanten. Zo kan het bijvoorbeeld voor beide partijen belangrijk zijn dat stukken waarin (nadere) afspraken zijn vastgelegd langer dan twee jaar bewaard blijven. Als dergelijke stukken (denk bijvoorbeeld aan mailcorrespondentie) persoonsgegevens bevatten, blijven die dan dus ook bewaard.

Komen de persoonsgegevens ook bij anderen terecht?
Wij stellen uw gegevens onder geen beding zonder uw nadrukkelijke toestemming beschikbaar aan derden, behalve als Hotel Kuiperduin hier wettelijk toe verplicht wordt;

Blijven de persoonsgegevens in Europa?
Ja. Hotel Kuiperduin geeft geen persoonsgegevens door naar landen buiten Europa.

Uw rechten
U kunt altijd aan Hotel Kuiperduin vragen welke gegevens over u worden verwerkt. Hiertoe kunt u ons een e-mail sturen naar hotelkuiperduin@gmail.com. Ook kunt u per email aan Hotel Kuiperduin vragen om verbeteringen, aanvullingen of andere wijzigingen door te voeren in uw persoonsgegevens. Deze wijzigingen worden vervolgens zo spoedig mogelijk door ons verwerkt.

Algemeen
Hotel Kuiperduin behoudt zich het recht voor deze verklaring te allen tijde te wijzigen. Wanneer u een vraag en/of opmerking heeft over deze privacyverklaring, kunt u een e-mail sturen naar hotelkuiperduin@gmail.com.

 

bottom of page